24. 06. 2024, 19:02:35

složitá finanční situace

Popis situace pana Antonína

Pan Antonín (55) žije v obecním bytě se dvěma dětmi (7 a 12). Vloni přišel o práci v technické údržbě a další se mu s ohledem na jeho zdravotní stav (cukrovka, dýchací obtíže – časté návštěvy u lékaře) nepovedlo sehnat. Již osmý měsíc je v evidenci úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti. Výživné na děti jejich matka neplatí. V souvislosti s celkovým zdražováním a zvyšováním cen energií, dopadá na rodinu velká finanční nejistota, která se odráží na psychickém stavu celé rodiny. Školní výsledky obou dětí se zhoršily. Pan Antonín si navíc vzal kdysi půjčku, kterou se mu nyní nedaří splácet podle domluvených podmínek.

Co může pan Antonín ve své situaci udělat

Antonín se může poradit s některou z dluhových poraden např. Poradna při finanční tísni (https://www.financnitisen.cz/), kde mu mohou poradit, jakým způsobem může Antonín se svou situací naložit.

Antonín by mohl dosáhnout na několik typů dávek (např. dávky sociální péče – příspěvek na bydlení, doplatek do životního minima, mimořádná okamžitá pomoc, náhradní výživné za neplatící matku apod.). Mohl by o ně zkusit zažádat na úřadu práce. Formuláře pro úřad práce jsou k dispozici také zde (7pomaha.praha7.cz).

Job club při úřadu práce poskytne Antonínovi mimo jiné možnost sdílení zkušeností s dalšími nezaměstnanými a také zároveň psychickou podporu (https://www.uradprace.cz/job-club).  

Praha 7 má vlastní poradnu pro rodiny. Antonín může kontaktovat Poradnu pro rodiny Prahy 7, kde s ním poradce jeho životní situaci probere a doporučí vhodný další postup, příp. zajistí vhodného odborníka k dalšímu řešení jeho situace.

Na každé škola působí výchovný poradce a školní psycholog, každá třída má svého třídního jako mimo jiné hlavního „styčného“ pracovníka pro komunikaci mezi školou a rodinou. Některé školy mají také sociálního pedagoga. Tito všichni mohou panu Antonínovi probrat, jak jeho děti situaci zvládají a hledat možnosti pro to, aby ji zvládali lépe.

Nepomohla vám žádná z těchto situací? Kontaktujte nás: