19. 05. 2024, 06:24:17

výchovné obtíže

Popis situace malého Radka

Radek je velice čiperný neposedný devítiletý chlapec z úplné rodiny. Již ve školce měl potíže s respektováním základních norem chování a přijetím autority. S podobnými potížemi se potýká dodnes. Ve škole vyrušuje, má potíže se soustředěním, dělá to, co ho právě napadne. Stále na sebe upoutává pozornost, doma i kamarádům rozbíjí hračky. Někdy bývá agresivní, bouchá kolem sebe, hází věcmi. U Radka se projevují problémy s lhaním, záškoláctvím a je podezřelý z toho, že ve třídě dětem bere školní potřeby. Děti se mu začaly vyhýbat, ztratil kamarády a třídní učitelka si zve rodiče často do školy. Rodiče mají pocit, že Radka nezvládají a neví si rady. Mají obavy o jeho školní prospěch.

Co může ve své situaci rodina Radka udělat

Ve škole je hned několik lidí, kteří mohou rodičům Radka pomoci s řešením této situace (výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog). Je jen na rodičích, na koho se obrátí. Škola může pomoci zajistit také psychologickou pomoc nebo poradit, na koho dalšího je možné se obrátit.

Pokud by chtěli rodiče Radka hledat pomoc spíše mimo školu, pak se mohou obrátit například na některé z Center krizové intervence (www.acorus.cz), dále např. na speciálně pedagogická střediska, probační a mediační službu nebo některou s neziskových organizací, které se tomuto tématu věnují.

Praha 7 má vlastní poradnu pro rodiny. Rodiče Radka mohou kontaktovat (https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/socialni-oblast/poradna-pro-rodiny/), kde s nimi poradce jejich životní situaci probere a doporučí vhodný další postup, příp. zajistí vhodného odborníka k dalšímu řešení jejich situace.

Nepomohla vám žádná z těchto situací? Kontaktujte nás: