24. 06. 2024, 18:36:30

vzdělávací obtíže

Popis situace malého Jirky

Jirka (6 let) začal v září chodit do první třídy. Paní učitelka upozornila rodiče, že si všimla, že se Jirka hůře soustředí a také že je ve vnímání učiva oproti ostatním žákům o něco pomalejší. Jirkovi rodiče nevědí, co s tím. Nikdy si u Jirky problémů se soustředěním nevšimli. Je ale pravda, že ve školce je paní učitelka upozorňovala, že některé aktivity jdou Jirkovi hůře než ostatním.

Co mohou rodiče malého Jirky ve své situaci udělat

Ve škole je hned několik lidí, kteří rodičům Jirky jistě rádi poradí – např. speciální pedagog nebo výchovný poradce. Rodiče Jirky se mohou poradit s třídní učitelkou nebo ředitelkou, jak v případě Jirky nejlépe postupovat..

Pokud by se rodiče raději obrátili na nezávislou organizaci, mohou najít některé z pracovišť Pedagogicko-psychologických poraden, např. DYS centrum v pražské Libni

Praha 7 má vlastní poradnu pro rodiny. Antonín může zavolat na 770 199 296. Poradce si rodiče Jirky vyslechnou a zároveň může navrhnout další kroky, které ve své situaci můžou podniknout.

Další životní situace:

Podívejte se prosím na jiné životní situace, které by se možná mohly více podobat právě té vaší konkrétní situaci:

Důležité kontakty:

Nepomohla vám žádná z těchto situací? Kontaktujte nás: