19. 05. 2024, 08:08:10

starám se o děti sám / sama

Popis situace paní Anny

Anna žila v Praze 7 s manželem a dětmi deset let. Minulý rok se s manželem rozvedli a ona má děti ve své výhradní péči. Bohužel jí soudem bylo určeno nízké výživné. Děti zde navštěvují základní a mateřskou školu a bydlí stále ve stejném bytě. Anna pracuje na plný úvazek a její rodiče bydlí v Brně.

Co může paní Anna ve své situaci udělat

Vzhledem ke snížení příjmů celé domácnosti je možné, že Anně vznikl nárok na některý z typů státní podpory, či příspěvek na bydlení, na který má žadatel nárok i v případě, že má příjem ze zaměstnání. Více informací o těchto formách podpory je možné získat zde (odkaz).

Praha 7 pravidelně podporuje samoživitele a samoživitelky tím, že přispívá na zájmové kroužky dětí. Anna by mohla žádat až o 1500 Kč na dítě v ZŠ a 750 Kč na dítě v MŠ. O podpoře dětských kroužků je více informací zde.

Anně by pomohlo, kdyby ji občas děti někdo vyzvedl ze školy, či školky, případně je zavedl na kroužek.

Anna může také kontaktovat koordinátorku sousedské výpomoci (zde), která funguje jako kontaktní osoba sdílení pro všechny sousedy v Praze 7 a může Anně pomoci najít maminku nebo tatínka v podobné situaci, se kterými si mohou s Annou vzájemně vypomoci.

 Anna se může případně připojit i ke skupině na sociální síti Facebook, která funguje jako místo sdílení pro všechny sousedy v Praze 7 a je možné tam najít maminku nebo tatínka v podobné situaci, se kterými si mohou s Annou vzájemně vypomoci.

Existuje řada neziskových organizací, které pomáhají samoživitelům v různých sférách jejich života. Příkladem může být Šatník pro samoživitele, který sídlí v Pražské tržnici. Podporu samoživitelům poskytují také například Charita Česká republika nebo Nadace Naše dítě.

Důležité kontakty:

Oddělení sociální práce:

Právní poradna:

Úřad práce pro Prahu 7:

Odbor vzdělávání:

Azylový dům Otevřené srdce:

Nepomohla vám žádná z těchto situací? Kontaktujte nás: